PAULOWNİA’NIN TARİHİ 

 

Efsanelere ve kayıtlara göre, eski zamanlarda insanlar paulowniayı bir çok amaçta ve araçta kullanmıştır. Denilir ki "Kral Yui bir tepeye gömüldüğünde, 9cm'lik bir paulownia kerestesinden yapılan tabutla gömülmüştür."  Bu 2600 yıl önce bile paulownia ağacı kullanıldığını göstermektedir. "Zhuang Tze" çalışmasında kaydedildiğine göre " Zümrüt-ü Anka, güney denizinden kuzey denizine kadar paulownia ağacından başka bir ağaca konmadan ve bamboo meyvesinden başka bir şey yemeden ulaşırmış." Çinliler yüzyıllardır paulownia ağacını iyi şans getirmesi ve Zümrüt-ü Anka'yı etkilemesi (çekmesi) için dikmişlerdir.

 

Paulownia, Çin'in en eski tarım tarihine sahip ağaçtır. "Shang Shu" kitabının "Yui Gong” bölümünde (MÖ 300) denilmektedir ki; "Shucho'daki insanlar krala paulownia sunarlardı..." Bu açıkça gösteriyor ki insan eliyle yapılan dikimler o zamanlar vardı ve insanlar paulownia kerestesini kullanmaktaydılar. "Mencius" adındaki kitapta yazdığına göre insanlar paulownia, catalpa ovata ve diğer başka büyük kereste ağaçlarını dikmesini ve yetiştirmesini bilmekteydiler. Paulownia ve catalpa dikmeyen çiftçi de iyi bir çiftçi sayılmazdı. Bu kural MÖ 475-211 yılları arasındaki dönemde geçerliydi. Yani şu açık ki Çinliler paulownia yetiştiriciliğinde dikkate değer bir deneyime sahiptiler. "Mon Qin Dynasty" (MÖ 221-207) kitabında yazdığına göre; " Fu Jian Suei, Arfang şehri civarında binlerce Paulownia dikmiştir." Bu gösteriyor ki geniş çaplı Paulownia dikimleri o zamanlar da yürütülmekteydi.

 

Chen Chu (MÖ 982-1061) tarafından yazılan "Paulownia Üzerine Monografi" kitabı MÖ 1049 senesinde basılmıştır. Birçok tarihi kayıt arasında, en çok bu kitap göze çarpmaktadır. Çünkü paulownia yetiştirilmesi ve bakımıyla ilgili yöntemler bu kitapta verilmiştir. Kitaptaki bir çok sonuç bugün dahi geçerli. Kitapta fide büyümesi, ağaçlandırma, bakım, idare, keresete özellikleri, taksonomik ve yapısal birçok detaya geniş bir şekilde değinilmiş ve bu bilgiler hala paulownia yetiştiriciliğinde ve bilimsel araştırmalarda önemli değere sahiptir.

 

1960'larda, Lankau Köyündeki köylüler bazı sonuçlara varmışlardır. Bunlar         

a) Eğer kumsal bir alanda orman yoksa o yer insanlara fayda sağlamaz

b) Rüzgar, kuraklık ve sel gibi doğal belalara karşı Paulownia'lı ikincil tarım zararı önemli ölçüde azaltır

 

Şu anda tüm Çin'de 1.300.000 hektar alanda ikincil tarımlı Paulownia yetiştiriciliği yürütülmektedir. Birçok araştırma enstitüleri, kolejler, üniversiteler önceliği paulownia ile ilgili projelere vermiştir. Bazı köy kooperatifleri de paulownia üzerine araştırma yürütecek araştırma enstitüleri kurmuştur. İkincil tarım, çoğaltma, gövde ve kereste gelişimi, hastalık ve haşere kontolü, budama ve kesme teknikleri üzerine araştırmalar yapılmıştır. Ayrıca kereste özellikleri ve yararlanma üzerine deneyler de yürütülmüştür.

 

Kaynak: FINAL TECHNICAL REPORT OF PAULOWNIA PROJECT (PHASE II)