Paulownia’nın Yetişme Koşulları

q Toprak kumlu, tınlı ve de geçirgen olmalıdır

q Toprak PH değeri 5,5 -8,5 arasında olmalıdır

q Tuz, kireç ve kil oranı düşük topraklar uygundur

q Taban suyu yüksekliği 2 metrenin altında olmalıdır

q Ortam sıcaklığı, -15 C ile +50 C arasında olan bölgelerde yetişmesi uygundur. 

 

Paulownia’nın Dikimi

q Dikimi, 1 Nisan ile 20 Kasım tarihleri arasında yapılabilir.

q Dikim aralıkları en az 5x5m veya 6x4m olmalıdır.

q Dikim çukurunun genişliği 70-80cm çapında ve 50–60 derinliğinde olmalıdır. Dikimden sonra fidan dibinde 15-20cm derinlikte çukur oluşturulmalıdır.

 

Paulownia’nın Bakımı

q Hızlı büyüme ve yüksek verimlilik için ilk 3–4 yılda bakım, koruma ve idare çok önemlidir.

q Ağaç gövdesinden çıkan filizler budanmalıdır.

q Sıcak mevsimlerde (yazın) düzenli ve programlı sulama yürütülmelidir.

q Düzgün gövde elde etmek için rüzgârdan eğilen ağaçlar desteklenmelidir.